top of page

Dla deweloperów

Dostosowujemy się do indywidualnej sytuacji danego projektu deweloperskiego i pomysłodawcy. Zazwyczaj obejmujemy udziały w spółce celowej i udzielamy jej pożyczki. Najczęściej dołączamy na etapie, gdy pomysłodawca ma już zakupiony grunt i uzyskane PnB, ale współfinansujemy również zakup gruntu i przygotowanie projektu "od zera". W przypadku małych projektów możemy być jedynym inwestorem, przy większych - zapraszamy naszych ko-inwestorów lub dołączamy do grupy inwestorów, którzy już są w projekcie. Inwestujemy w projekty jedno- i wielorodzinne w całej Polsce.

Zakup gruntu i przygotowanie projektu

Możemy uczestniczyć w projekcie od samego początku finansując m.in.  rezerwację gruntu, analizy, projekt budowlany i inne koszty związane z przygotowaniaem projektu i uzyskaniem PnB.

Pożyczka pomostowa

W przypadku problemów z harmonogramem, gdy nie korzystasz z kredytu deweloperskiego, możemy udzielić pożyczki pomostowej.

Brakujący kapitał własny

Jeśli uzyskałeś PnB możemy sfinansować budowę do czasu uzyskania kredytu deweloperskiego.

Wcześniejszy wykup wspólnika / inwestora

Bierzemy również udział w sytuacjach specjalnych np gdy obecny inwestor chce się wycofać przed zakończeniem projektu.

bottom of page