top of page

Dane Obligatoryjne

Firma: "Poldom" Spółka Akcyjna

Siedziba i adres: 93-410 Łódź, ul. Łukowa 12R/2

Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia W Łodzi

                             XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

                             Nr KRS: 0001069924

NIP: 7292752910

REGON: 526973149

LEI: 9845005DCXF3MD9O1202

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 100.000,00 zł

Statut: statut (link zewnętrzny)

Akcjonariusze

Kapital zakladowy dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o numerach od 0000001 do 1000000.

  • SWZ Fundacja Rodzinna - 500.000 akcji o numerach od 0000001 do 0500000

  • Maciej Żywno Fundacja Rodzinna - 500.000 akcji o numerach od 0500001 do 1000000

Organ Nadzoru

Rada Nadzorcza w składzie:

  • Dariusz Żywno

  • Hanna Żywno

  • Sylwia Żywno

Organ reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest jednoosobowo każdy z członków zarządu:

  • Maciej Żywno

  • Wojciech Żywno

Profil

Poldom jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w sektorze mieszkaniowym tworząc budynki jedno- i wielorodzinne w całej Polsce. Poldom, wraz z partnerami, tworzy spółki celowe pod konkretne projekty deweloperskie i zapewnia im finansowanie. Poldom dołącza również do inwestycji poprzez kupno  od partnerów (inni deweloperzy) udziałów w istniejących spółkach celowych i udzielanie im pożyczek. Poldom osiąga zyski m.in. w wyniku otrzymywania dywidend od spółek celowych, odsetek od posiadanych obligacji oraz udzielonych oprocentowanych pożyczek. Wolne środki Poldom inwestuje w bank ziemi, zdywersyfikowany portfel polskich obligacji skarbowych i korporacyjnych notowanych publicznie lub inne instrumenty finansowe o niskim ryzyku.

Historia

Poldom S.A. została zawiązana 18. sierpnia 2023 roku przez Macieja i Wojciecha Żywno.

Październik 2023

Słowiańska Point (Łódź) - Poldom podejmuje pierwszy projekt deweloperski obejmując udziały w spółce celowej Słowiańska 29 sp. z o.o. i oddelegowując Macieja Żywno do poprowadzenia projektu jako członek zarządu tejże spółki. 

Listopad 2023

Osiedle Kolorowe (KIelce / Domaszowice) - Poldom podejmuje drugi projekt deweloperski zawiązując spółkę celową TK01 sp. z o.o. i oddelegowując Macieja Żywno do poprowadzenia projektu jako członek zarządu tejże spółki. 

Grudzień 2023

Nowy Mników (Kraków / Mników) - Poldom wspiera trzeci projekt deweloperski obejmując udziały w spółce celowej Nowy Mników sp. z o.o. 

Luty 2024

Domy w Rzeszowie - Poldom podejmuje czwarty projekt deweloperski kupując udziały w spółce celowej Venkos sp. z o.o. 

Marzec 2024

Apartamenty Harmonijne i Wola Zgłobieńska - Poldom wspiera kolejne projekty deweloperskie

Kwiecień 2024

Osiedle w Krakowie na ul. Darwina - Poldom dołącza do kolejnego projektu deweloperskiego

Maj 2024

Osiedle Niepolomice - Etap nr 2 - Poldom dołącza do kolejnego projektu deweloperskiego

bottom of page